SRB jezik
SRB jezik

MEĐUNARODNA NAUČNA I STRUČNA KONFERENCIJA:

Bezbednost infrastrukturnih sistema - koncepti - regulativa - praksa

12-13.10.2023., Hotel Falkensteiner, Beograd, Srbija

TEME KONFERENCIJE

TEMA KOFERENCIJE

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizuje Međunarodnu konferenciju: Bezbednost infrastrukturnih sistema - koncepti, regulativa, praksa.

Sledeći praksu razvijenih evropskih zemalja, kao i relevantne direktive EU kojima se definiše minimum standarda u pogledu bezbednosti, funkcionalnosti i neprekidnosti u funkcionisanju vitalnih infrastrukturnih sistema, zemlje Zapadnog Balkana su u protekloj deceniji počele da uspostavljaju normativno-pravni okvir u oblasti zaštite kritične infrastrukture. No i poored pokazane želje da se ova oblast pravno uredi, postoji neujednačena praksa u pogledu dostignutog nivoa i načina uspostavljanja normativnog  okvira. Razlike su još upadljivije u pogledu prakse zaštite, uprkos činjenici da su sve zemlje regiona izložene zajedničkim pretnjama kritičnim subjektima i njihovim povezanim efektima, sličnim zahtevima koji se pred njih postavljaju i posebno uzimajući u obzir različite oblike međuzavisnosti, te potrebu za deljenjem informacija i drugih resursa neophodnih za kontinuirano osiguranjeproizvoda i usluga.

Evidentno je da su proces donošenja odluka, mehanizmi upravljanja i zvanični stavovi češće rezultat kompromisa, a ne potrebe za funkcionalnošću sistema, mreža i resursa koji čine kritične infrastrukture. To se negativno odražava, kako na regionalnu, tako i na globalnu saradnju u upravljanju strateškim rizicima i krizama koji pogađaju infrastrukturne sisteme, sa ad hoc rešenjima koja su dugoročno neodrživa.

Podela odgovornosti za upravljanje navedenim sistemima od značaja za održavanje vitalnih funkcija privrede i društva zahteva razvoj multifunkcionalnog i multidisciplinarnog okvira za upravljanje strateškim rizicima i krizama. Međunarodna konferencija: Bezbednost kritičnih infrastrukturnih sistema – koncepti, regulativa, praksa ima za cilj da objedini visok nivo naučne i stručne ekspertize uključujući: geoekonomska, tehnološka, politološka, sociološka, pravna, inženjerska, upravljačka i druga znanja i iskustva reflektovana kroz sledeće panele: sigurnost u lancima snabdevanja energentima; bezbednost IKT sistema i digitalne infrastrukture; saobraćajni i transportni sistemi; sigurnost snabdevanja hranom i vodom; finansijski sektor; zdravstvene usluge; javne službe i delatnosti; svemirske tehnologije, nuklearna i hemijska kritična infrastruktura.

Održavanje konferencije je naročito motivisano činjenicom da su lokalne, regionalne i globalne krize i poremećaji postavili visoke zahteve pred privredne sisteme i poslovne organizacije u pogledu njihove sposobnosti procenjivanja i reagovanja kako bi nastavili funkcionisanje u različitim uslovima i oporavili ključne aktivnosti, resurse i procese koji ih podržavaju. Posebno su pogođeni lanci snabdevanja proizvodima i uslugama, pa se svaki poremećaj te vrste odražava na funkcionisanje privrednih i društvenih delatnosti u celini.

Autorizovana izlaganja sa Konferencije biće objavljena u zborniku radova i uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
ORGANIZATORI KONFERENCIJE
KONFERENCIJSKI PARTNERI
AGENDA - I Dan (12. Oktobar)
AGENDA - II Dan (13. Oktobar)
PREPORUKA ZA SMEŠTAJ

MESTO DOGAĐAJA

Hotel Falkensteiner
Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd, Srbija 

KOTIZACIJA ZA FIZIČKO UČEŠĆE

250 eura ili u dinarskoj protivrednosti

KOTIZACIJA ZA ONLINE UČEŠĆE

150 eura ili u dinarskoj protivrednosti

UPLATA KOTIZACIJE

Uplatu kotizacije izvršiti na račun Centra za analizu rizika i upravljanje krizama

Kontakt:

CARUK, e-mail: caruk06@gmail.com
Mob: (+381) 691230265
CENTAR ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA
Omladinskih brigada 7a, Novi Beograd
Tekući račun: 265165031000011364

Za uplate iz inostranstva kontaktirati organizatora

Organizator nema obavezu povraćaja kotizacije u slučaju nepredviđenih okolnosti.

ŠTA OBUHVATA KOTIZACIJA?

  • ručak 12. i 13. oktobra
  • kafe posluženje tokom pauza
  • konferencijski materijal
  • zbornik radova po završetku konferencije
  • poklon iznenađenje

 POZIV I INSTRUKCIJE AUTORIMA

Pozivaju se svi zainteresovani autori da dostave apstrakte, uslađene sa definisanim konferencijskim temama, te koji nisu prethodno objavljivani. Apstrakti bi trebalo da budu obimom ograničeni na najviše 400 reči, napisani na engleskom jeziku i priloženi u formatu Word dokumenta (.doc). Apstrakte je potrebno dostaviti na sledeću e-mail adresu: natasamiletic2@gmail.com


Rok za dostavljanje apstrakata je 1. septembar 2023. godine.

 OBRAZAC PRIJAVE

MEĐUNARODNA NAUČNA I STRUČNA KONFERENCIJA:
Bezbednost infrastrukturnih sistema - koncepti - regulativa - praksa

Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.
Molimo popunite obavezno polje.

Adresa

Omladinskih brigada 7a/1
11070 Novi Beograd, Beograd
Srbija
 

Telefon

+381 11 312-06-06

 E-mail

© Copyright 2023 . All Rights Reserved MEĐUNARODNA NAUČNA I STRUČNA KONFERENCIJA: Bezbednost infrastrukturnih sistema - koncepti - regulativa - praksa

Search